Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Irodalmi Nobel-díjasok I. 1901-1929

Irodalmi Nobel-díjasok listája 1901-1929

(Forrás: Wikipédia)

1900-as évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1901

Sully Prudhomme

Franciaország

„jelentős írói érdemeiért, és különösképpen magasrendű idealizmusról, művészi tökélyről tanúskodó, a szív és lángész ritka összhangját megteremtő költészetéért”

1902

Theodor Mommsen

Németország

„a történetírás legnagyobb élő mesterének monumentális Róma-történetének külön elismeréssel adózva”

1903

Bjørnstjerne Bjørnson

Norvégia

„ nagyszerű és sokoldalú munkásságáért, melyet az ihlet frissessége és a szellem ritka tisztasága jellemez”

1904

Frédéric Mistral

Franciaország

„művei eredetiségének elismeréseként, a dél-francia nép lelkületének hűséges ábrázolásáért, és azért a jelentős munkáért, amelyet mint provanszál filológus folytatott”

José Echegaray y Eizaguirre

Spanyolország

„nagyszerű és mélyértelmű munkássága elismeréseképpen, amellyel a spanyol dráma nagy hagyományát eredetiséggel újította föl”

1905

Henryk Sienkiewicz

Lengyelország

„kimagasló elbeszélő képességéért”

1906

Giosuè Carducci

Olaszország

„átfogó tudásának és kritikai kutatásainak, valamint költői mesterműveinek és lírai tökélye elismeréseképpen”

1907

Rudyard Kipling

Nagy-Britannia

„nagyszerű megfigyelőképességéért, erőt és méltóságot sugárzó alakjaiért”

1908

Rudolf Christoph Eucken

Németország

 

1909

Selma Lagerlöf

Svédország

„magasrendű idealizmusa, élénk képzelete és szellemi érzékenysége elismeréséül”

1910-es évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1910

Paul Heyse

Németország

„elismerésül idealizmustól áthatott művészetéért, amely hosszú tevékenysége során lírai, drámai műveiben, regényeiben és világhírű novelláiban nyilvánult meg”

1911

Maurice Maeterlinck gróf

Belgium

„sokoldalú irodalmi tevékenységéért különösen drámai munkásságáért, melyet gazdag képzelőerő jellemez; költői képzeletéért, mely erősen hat az olvasó érzelmeire”

1912

Gerhart Hauptmann

Németország

„gazdag, sokoldalú és nagyszerű drámaköltészetéért”.

1913

Rabindranáth Tagore

India

„mély érzésű, friss hangú költeményeiért, melyeket saját maga ültetett át angolra, gazdagítván így a Nyugat költészetét”

1915

Romain Rolland

Franciaország

„a mélységes tisztelet jeleként, írásainak nemes egyszerűségéért és a belőlük áradó, minden emberrel együtt érző igazságszeretetéért”

1916

Verner von Heidenstam

Svédország

„annak elismeréséül, hogy a svéd irodalom új korszakának vezető egyéniségévé lett”

1917

Karl Adolph Gjellerup

Dánia

„változatos és gazdag költészetéért, melyet fennkölt eszmények hevítenek.”

Henrik Pontoppidan

Dánia

„Dánia életének eleven ábrázolásáért”

1919

Carl Spitteler

Svájc

„különösen eposzának az „Olimpiai tavasz”-nak méltatásaként”

1920-as évek

Év

Személy

Ország

Indoklás

1920

Knut Hamsun

Norvégia

„monumentális művéért, Az anyaföld áldása c. regényéért”

1921

Anatole France

Franciaország

„a francia szellemet kifejező ragyogó életművéért, választékos és erőteljes stílusáért, minden emberi iránt tanúsított megértésének, elbűvölő charme-jának elismeréseképpen”

1922

Jacinto Benavente

Spanyolország

„a spanyol drámairodalom dicső hagyományának továbbfolytatásáért”

1923

William Butler Yeats

Írország

„magasrendű művészi formában megnyilatkozó költészetéért, amelyet egy egész nép szelleme inspirált”

1924

Władysław Reymont

Lengyelország

„nagy nemzeti eposzáért, a Parasztok-ért”.

1925

George Bernard Shaw

Írország

„irodalmi munkásságáért amelyet idealizmus és humanizmus jellemez, valamint sajátos költői szépséggel párosuló erőteljes szatírájáért”

1926

Grazia Deledda

Olaszország

„idealizmus ihlette írásaiért, amelyek plasztikusan ábrázolják szülőföldjét, és mélységes érdeklődéssel fordulnak az emberi lét általános problémái felé”

1927

Henri Bergson

Franciaország

„gazdag és termékeny eszméiért, és az azokat kifejező kiváló művészi formakészségéért”

1928

Sigrid Undset

Norvégia

„mindenekelőtt a középkori északi világ nagy erejű, elmélyült festői ábrázolásáért”

1929

Thomas Mann

Németország

„főleg nagy regényéért, A Buddenbrook-házért mely a kortárs irodalom klasszikus alkotása”